Krachtenbundeling zorgt voor een unieke combinatie in de IT met geïntegreerde IT Asset Management & Servicemanagement dienstverlening.

 

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Op ieder gebied wordt technologie en IT-tooling ontwikkeld om in de behoeften van de moderne organisatie te voorzien. Dit brengt met zich mee dat IT-landschappen ongelooflijk complex geworden zijn. De gemiddelde organisatie heeft te maken met een organisch gegroeid samenspel van On-Premise-, Legacy- en Cloudsystemen en applicaties. Bovendien staan medewerkers te dringen om steeds weer nieuwe, handige apps toe te voegen aan het landschap. ‘Click-and-run’-subscription zijn we inmiddels gewend van onze smartphone.

Dit levert een snelgroeiende hybride omgeving op waarin het een ware uitdaging is om overzicht te krijgen én houden. En dit geldt evenzogoed voor de kosten. Meer en meer verschuiven software-uitgaven naar OPEX-kostenposten die veelal terechtkomen in de business units, in plaats van centraal gemanagede CAPEX-uitgaven door de IT-afdeling. Dat komt overzicht en grip niet ten goede. ITAM solutions biedt houvast in deze situatie, op een unieke manier. Recent ging ITAM solutions als IT & software asset management specialist (ITAM en SAM) samen met Mproof, expert op het gebied van IT service management (ITSM). En dat levert interessante meerwaarde op. Door deze twee werelden te verbinden, ontstaat een 360° IT Management-benadering.

 Dat ziet er als volgt uit:
ITAM richt zich op het haarscherp in beeld brengen én houden van alle hardware en software assets (on-premise en cloud) en bijbehorende contractafspraken en licenties. De data-verzameling wordt aangewend om compliancy en grip op de kosten te realiseren. Data-analyse brengt optimalisatiekansen aan het licht. Met een ‘clean & lean IT-landschap’ helpt ITAM solutions uiteenlopende opdrachtgevers miljoenen per jaar te
besparen op hun software uitgaven. En er zijn meer voordelen, zoals op het gebied van privacy, veiligheid en duurzaamheid.

ITSM draait om het bieden van continuïteit aan gebruikers van IT-middelen, zodat ze prettig en zonder problemen kunnen werken en optimaal productief zijn. Aan de hand van het beproefde 7-stappen model en tooling,  ondersteunt ITAM solutions organisaties bij de adequate implementatie van ITSM en het waarborgen van een hoog serviceniveau op de langere termijn. De processen om een hoog niveau van IT beschikbaarheid te waarborgen voor de gebruikers, raken ook de levenscyclus van IT assets. Zo zijn ITSM en ITAM onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Met een geïntegreerde ITAM en ITSM dienstverlening kan ITAM solutions opdrachtgevers adviseren, pijnpunten blootleggen, verbeterstrategieën ontwikkelen en volledig ontzorgen in de ‘IT journey’. De integratie tot ‘ITM’ is een unieke aanpak die efficiencyvoordeel oplevert en grip op kosten en overzicht aanzienlijk vergroot.

Voorbeelden van uitdagingen die ITM oplost:
• Het verhogen van productiviteit door het leveren van een goed functionerend ‘clean’ softwarelandschap (zonder ballast van onnodige en         overlappende applicaties).
• Beschikken over actuele en betrouwbare data voor het uitvoeren van hardware en softwareconfiguraties en het accuraat voorspellen van  implicaties voor gebruikers en bedrijfsvoering.
• Een CMDB voeden en actueel houden zonder (veel) handmatig werk.
• Het realiseren van een snelle go-to-market voor bedrijfsonderdelen door wachttijd bij software- en hardware-aanvragen te reduceren
• Het mitigeren van explosief toegenomen cybersecurity-risico’s door zwakke plekken in infrastructuren inzichtelijk te maken.
• Het faciliteren van de transitie naar de cloud door complexiteit te reduceren.
• Het ontzorgen van organisaties op IT-management zodat zij zich kunnen richten op hun kernactiviteiten.

Maak een afspraak met onze experts en wij beantwoorden al uw vragen. 
Vul het onderstaande contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op om in gesprek te gaan met onze experts.

Stel vrijblijvend een vraag!