SAM Services

Verified License Position reporting

In de praktijk is er nogal eens een verschil tussen de gebruikte software en het aantal onderliggende licenties in de organisatie. En dat brengt (financiële) risico’s met zich mee. Met een Verified License Position (VLP) report, weet je precies hoe je ervoor staat en kun je gericht actie ondernemen.

De VLP is erop gericht om de huidige licentiepositie exact in kaart te brengen. Een VLP voer je uit per software publisher voor een specifiek product of productgroep (bijvoorbeeld de Linux-licenties). Na dataverzameling en -verrijking heb je de huidige situatie in scherp beeld. Gericht advies van ITAM solutions ondersteunt je bij de stappen naar verbetering. Bijvoorbeeld door compliancy-risico’s te minimaliseren of door besparingen te realiseren op het softwarebudget. Na een VLP ben je bovendien ‘audit-ready’ op het gescreende onderdeel.

Veel van onze opdrachtgevers zetten periodiek VLP’s in om ‘steekproefsgewijs’ de licentiepositie bij bepaalde publishers of van bepaalde producten te monitoren en beheren.

Onze werkwijze voor een haarscherp VLP

Stap Actie Wie
1 Kick-off met alle stakeholders: we bespreken onze werkwijze, het stappenplan en de wederzijdse verwachtingen. ITAM solutions en opdrachtgever
2 Dataverzameling: het team verzamelt de benodigde data aan de hand van een duidelijke instructie. Opdrachtgever
3 Vragenlijst: met een slimme vragenlijst stellen we vast of we over de juiste én alle data beschikken. We vullen eventuele data-gaps en maken de input compleet. Opdrachtgever
4 Data-analyse: De Licentie-specialist analyseert alle data en aanvullende informatie. ITAM solutions
5 VLP-rapport: opstellen en presenteren rapport met daarin onze toegevoegde waarden. ITAM solutions

Onze toegevoegde waarde

  • Je krijgt een overzicht van je contract en de bijbehorende licenties
  • Je licentiepositie per product/geselecteerde publisher haarscherp in beeld
  • Advies over te nemen stappen richting compliancy
  • Advies over te nemen stappen richting optimalisatie/kostenbesparing
  • De Top 5 directe optimalisaties

Ook nuttig

Wil je weten wat al je rechten en plichten zijn die voortvloeien uit je softwarecontracten en -licenties? Kijk dan eens naar onze service Contract & License Entitlement Management (C&LEM). Zo houd je grip op de risico’s en software-uitgaven.

Direct contact

Wil je Software Asset Management op een hoger niveau brengen in de organisatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier of bel/mail. Wij beantwoorden je vragen graag en staan altijd open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Stel vrijblijvend een vraag!