Software Long Tail traject zorgt voor besparingen tot 30% en verkleint security- en compliance-risico’s

Bij veel van onze grotere klanten is sprake van een zogenaamde software ‘Long Tail’. In ons vakgebied houdt dat in dat een groot gedeelte van de software-uitgaven naar een kleine groep grote vendoren gaat, terwijl een kleiner deel gaat naar een grote groep kleinere vendoren. Dat laatste noemen we de Long Tail. In de regel is dat ongeveer 70% van je software-uitgaven verdeeld wordt onder een paar grote software-vendoren en ongeveer 30% van de software uitgaven wordt verdeeld onder een groot aantal kleine vendoren. Maar al te vaak wordt alleen gekeken naar mogelijke kostenbesparingen op de grotere vendoren (Publisher Priority Setting), terwijl er vooral ook in de Long Tail veel winst behaald kan worden.

Analyse
De analyse van de Long Tail is een ingewikkeld en tijdrovend proces, dat ITAM solutions haar klanten graag uit handen neemt. Wij verzamelen alle contractuele, financiële, operationele en applicatie-informatie die nodig is om in kaart te brengen welke software geïnstalleerd is en wat er daadwerkelijk gebruikt wordt, wat de business criticality is van de software, wie de contactpersonen/stakeholders zijn en wat de bijbehorende kosten/kostenplaatsen zijn.

Pijnpunten
Tijdens het onderzoek naar de Long Tail constateren we vaak dat de benodigde informatie niet compleet is of zelfs helemaal ontbreekt. Door dieper te graven in de klantsystemen en contact op te nemen met de stakeholders, completeren we het Long Tail overzicht voor zover als mogelijk, waarbij we alle pijnpunten in kaart brengen en met de klant bespreken.

Advies
Met name in de Long Tail komen vaak verschillende applicaties terug die nagenoeg dezelfde functionaliteit hebben. Ook zien we maar al te vaak dat softwarelicenties stilzwijgend worden verlengd, terwijl ze nooit (meer) worden gebruikt. Bovendien wordt er software aangeschaft buiten het bestaande softwareportfolio en de bedrijfsprocessen om, al dan niet via company creditcard. Voor bepaalde vendoren/applicaties adviseert ITAM solutions om de software en/of maintenance contracten op te zeggen of niet te verlengen en een blokkade te zetten in het financiële systeem.

Resultaat
Als het aantal vendoren/applicaties in de Long Tail is teruggebracht, stellen we een lijst met goedgekeurde vendoren/applicaties op. Als medewerkers software willen aanschaffen die niet op deze lijst staat, dan zal aan de hand van een business case een goedkeuringstraject doorlopen moeten worden. Dit om te voorkomen dat er opnieuw wildgroei in de Long Tail optreedt. Het verminderen van het aantal vendoren/applicaties levert een besparing op, de licentie-, maintenance- en beheerkosten gaan omlaag. ITAM solutions kan een Long Tail kostenbesparing realiseren die oploopt tot 20 of zelfs 30%. Een ander bijkomend voordeel is het verlagen van de security risico’s die ontstaan door het gebruik van verouderde software. Bovendien neemt het compliance risico af, doordat er minder applicaties en minder software vendoren zijn.

Way forward
Naast operationeel advies tijdens het Long Tail project adviseert ITAM solutions ook over welke optimalisatiestappen er genomen kunnen worden om de pijnpunten in de analyse van de Long Tail te verminderen of te voorkomen. Zo kunnen structurele procesverbeteringen in de Long Tail worden doorgevoerd.

De voordelen van een Long Tail traject

  • Mogelijke kostenbesparing tot maar liefst 30%
  • Het verkleinen van het security risico
  • Het verkleinen van het compliance risico

Klik hier voor de PDF versie >>

Meer informatie
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het ITAM solutions team (040 369 05 40). U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. 

Stel vrijblijvend een vraag!