SAM Services

SAM Maturity Assessment

 

Waar staat de organisatie op het gebied van Software Asset Management? Is het softwarelandschap onder controle? Zijn de software-uitgaven beheersbaar? Is er een SAM-beleid met goed gedefinieerde vaste processen? Of zijn er concrete stappen nodig om overzicht te vergroten, grip te bevorderen en het SAM-team in de regisseursstoel te zetten? Met het SAM Maturity Assessment brengt ITAM solutions de huidige situatie in kaart en geeft een concrete en onderbouwde roadmap naar SAM-volwassenheid. 

Het SAM Maturity Assessment is altijd maatwerk. Door deskresearch en interviews met stakeholders leggen wij de ‘As-is’ situatie bloot. We brengen nauwkeurig in kaart hoe de organisatie er op SAM-gebied voor staat, waar risico’s zitten en waar verbeterpotentieel. Na afstemming definiëren we de gewenste situatie ‘to-Be’. Zodra we het eens zijn over huidige en gewenste situatie, stellen we de SAM Roadmap op. Een concreet stappenplan voor het realiseren van SAM-volwassenheid.  

SAM Groeimodel

Elk SAM Maturity Assessment is gebaseerd op het SAM Groeimodel van ITAM solutions. We ontwikkelden dit model vanuit onze jarenlange SAM-praktijk en ervaringen bij een groot aantal organisaties (mkb, middelgroot, enterprise) in uiteenlopende branches. Het model omvat vier fasen van SAM-volwassenheid: Base, Optimize, Excellence en Full Control.

Onze werkwijze

ITAM solutions kijkt vanuit haar SAM-expertise naar de organisatie en haalt op die manier de aandachtspunten naar boven die nodig zijn om jouw SAM-organisatie te laten groeien.

Stap Actie Wie
1 Kick-off: We bespreken onze werkwijze, de projectscope, het stappenplan en de wederzijdse verwachtingen. Opdrachtgever en ITAM
2 Deskresearch en interviews met stakeholders en relevante contactpersonen Opdrachtgever en ITAM
3

As-is’: vaststellen huidige situatie op basis van het ITAM solutions SAM Maturity model

en presenteren

ITAM
4 Opdrachtgever geeft/verzamelt feedback op ‘As-is’. ITAM solutions verwerkt feedback en definieert de ‘to-Be’-situatie op basis van het ITAM solutions SAM Maturity model ITAM
5 Gezamenlijk ‘to-Be’ vaststellen en opstellen SAM Roadmap met scope voor 1 en voor 3 jaar ITAM
6 Eindpresentatie resultaten SAM Assessment: rapport, SAM Roadmap en business case en mondelinge toelichting(en). Opdrachtgever en ITAM

Onze toegevoegde waarde

  • Nauwkeurige ‘As-is’ beschrijving met aandacht voor SAM-beleid, proces, bemensing, tooling
  • Realistische ‘to-Be’ beschrijving met aandacht voor SAM-beleid, proces, bemensing, tooling
  • SAM Roadmap > Concept implementatieplan met concrete stappen van ‘As is’ naar ‘to Be’, inclusief financiële onderbouwing, risicobeheersing en doelen voor korte termijn (1 jaar) en middellange termijn (3 jaar).

Ook nuttig

Het SAM Assessment geeft waardevolle inzichten en vormt de opmaat naar Strategisch Software Asset Management. In alle fasen kan ITAM solutions u ondersteunen met kennis en capaciteit.

Direct contact

Wil je een belangrijke stap maken in SAM? Dan is weten waar je staat een uitstekend startpunt. Onze software- en IT asset management specialisten zetten hun kennis graag in om SAM in jouw organisatie op een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Wil je meer weten over ons SAM Maturity Assessment? Neem dan contact op via ons contactformulier, telefonisch of via mail. Wij staan altijd open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en beantwoorden je vragen graag.

 

 

Stel vrijblijvend een vraag!