SAM Services

Publisher Priority Setting

 

Een veelgemaakte fout in Software Asset Management is om te proberen alles tegelijk onder controle te krijgen. Dat maakt de taak omvangrijk, complex, onoverzichtelijk en tijdrovend. Wij weten uit ervaring dat je veel beter je pijlen kunt richten op de plaatsen waar ze het best doel treffen. Met een Publisher Priority Setting maak je een gerichte afweging tussen wat/wie eerst en wat later. Zo boek je resultaat!

 Uniform beoordelen

Het PPS-proces betekent dat je softwareleveranciers op een geordende manier prioriteert. ITAM solutions ontwikkelde hiervoor de gerichte meet- en analysemethode PPS. Dankzij de gedefinieerde en beproefde werkwijze weet je zeker dat je al je publishers op een uniforme manier beoordeelt. Dit borgt dat PPS-keuzes nu en in de toekomst op een verantwoorde manier zijn gemaakt. 

  

Scoren

De factoren voor prioritering (meeteenheden) bepalen we samen tijdens een workshop. In proces nemen we relevante managementinformatie en -beslissingen mee. Vervolgens ga je alle publishers scoren op basis van de gekozen meeteenheden. De PPS levert je in korte tijd een hotlist van publishers op die je het eerst gaat aanpakken. Staat dit deel van je SAM-inspanningen, dan voer je een nieuwe PPS uit om verder te optimaliseren.

Veel van onze opdrachtgevers zetten periodiek VLP’s in om ‘steekproefsgewijs’ de licentiepositie bij bepaalde publishers of van bepaalde producten te monitoren en beheren.

Onze beproefde werkwijze bij prioritering

Stap Actie Wie
1

Voorbereiding

•  Kick-off waarin we de meeteenheden definiëren en databronnen selecteren. ITAM solutions legt helder uit wat PPS inhoudt, hoe het in zijn werk gaat en welke informatie er nodig is.

•  Opdrachtgever gaat aan de slag met het verzamelen van de benodigde data en levert deze aan bij ITAM solutions.

ITAM solutions en

opdrachtgever

2

Workshop / uitvoering

•  ITAM solutions verwerkt data in het PPS-model

•  Scoren publishers: de organisatie scoort onder begeleiding van ITAM solutions iedere publisher op een aantal meeteenheden

•  Prioriteren publishers: afhankelijk van de scores ontstaat er een prioritering, deze scherpen we verder aan op basis van in de organisatie aanwezige (management)informatie

Eerst ITAM solutions

 

Daarna

ITAM solutions en opdrachtgever

3

Overdracht

•  Validatie: definitief vaststellen PPS voor komend jaar

•  Opstellen procesdocumentatie: handvat voor actualiseren PPS in de komende jaren

ITAM solutions

Onze toegevoegde waarde

  • Gewogen oordeel op waarde en risico’s per softwareleverancier
  • Actuele kennis van ITAM solutions over publishers incl. audit risico’s
  • Een hotlist van publishers waarmee je direct aan de slag kunt

Ook nuttig

De stap na prioritering van publishers is het in kaart brengen van je contracten. Welke rechten en plichten vloeien voort uit je afspraken. ITAM solutions biedt hiervoor de service Contract & License Entitlement Management (C&LEM).

 

Direct contact

Wil je SAM op een hoger niveau brengen in de organisatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier of bel/mail. Wij beantwoorden je vragen graag en staan altijd open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Stel vrijblijvend een vraag!