De Software Asset Management afdeling van ABN AMRO Bank was voorheen een op zichzelf staande afdeling binnen de bank, maar dat is veranderd sinds de samenwerking met ITAM solutions. Nu ze aan de rest van de organisatie kunnen aantonen hoe groot de besparingen op licenties zijn en in welke mate de compliance risico’s worden beperkt, worden ze beter begrepen en zijn de banden met andere afdelingen geïntensiveerd. Henk Dirven, Hoofd Software Asset & Configuration Management bij ABN AMRO Bank, vertelt hoe de samenwerking met ITAM solutions tot stand is gekomen en hoe deze zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.

Hoe lang werken ABN AMRO Bank en ITAM solutions al samen?
We hebben destijds een contract van drie jaar afgesloten. Dat loopt nu bijna op zijn einde, maar ik ben er vrijwel zeker van dat we de samenwerking zullen gaan voortzetten. Er is al een grote hoeveelheid werk verzet en we hopen in de toekomst nog veel meer doelen te bereiken. Ik zie ITAM solutions niet zozeer als zakelijke partner, maar eerder als een volwaardig team van collega’s. Ik heb echt het gevoel dat we het samen doen; we zijn volledig transparant naar elkaar en delen alles op het gebied van Software Asset Management en licensing.

Hoe verloopt de samenwerking?
Naar volle tevredenheid. ITAM solutions is een loyale en betrokken partij, die ons vanaf het allereerste begin aan de hand heeft meegenomen. Er was binnen ons team behoefte aan expertise, tooling en ondersteuning. ITAM solutions heeft die behoefte ruimschoots vervuld. Het levert zeer bekwame en kundige mensen met wie het prettig samenwerken is. Andersom zijn wij ook voor het relatief kleine ITAM solutions een interessante partij. Met ruim 21.000 FTE’s binnen Nederland vormen wij voor hen een mooie uitdaging als het gaat om Software Asset Management. Wij zijn een grote organisatie met de karakteristieke eigenschappen die daarbij horen.

Wat is volgens jullie de kracht van ITAM solutions?
Zij zijn in staat gebleken onze afdeling zichtbaar te maken binnen ABN AMRO Bank. In plaats van een anoniem team, zijn we nu een afdeling die door middel van harde cijfers aan onze collega’s kan laten zien hoe we er op licentiegebied voor staan. We leveren onderbouwde informatie waarmee we kunnen aantonen welke compliance risico’s we lopen en welke kostenbesparingen er gerealiseerd zijn en nog gerealiseerd kunnen worden. ITAM solutions ondersteunt en begeleidt ons en zorgt dat we beter op de kaart komen bij afdelingen als Legal en Procurement. De teams van ITAM solutions en ABN AMRO Bank versterken elkaar en daar plukken we inmiddels ruimschoots de vruchten van.

Wat is de toegevoegde waarde van ITAM solutions voor ABN AMRO Bank?
ITAM solutions komt haar afspraken na en heeft een gedegen marktkennis. Het team weet hoe publishers acteren en kan abstracte informatie uit contracten vertalen naar bruikbare kennis. In tegenstelling tot hoe er in het verleden omgegaan werd met de contractadministratie, hoeven wij deze contracten nu niet meer uit te spitten. We leveren ze aan bij ITAM solutions en ontvangen later een helder rapport dat we op een professionele manier kunnen inzetten. Ons partnership brengt Software Asset Management naar een hoger niveau. We zijn als gezamenlijk team niet voor niets uitgeroepen tot ‘Snow Team Benelux’ tijdens het SnowStorm event van 2017. Een mooie kroon op onze samenwerking!

Zijn er concrete cijfers die aantonen wat ITAM doet voor ABN AMRO Bank en wat de voordelen zijn?
Ik kan geen cijfers noemen, maar het gaat om forse kostenbesparingen. De investering, zowel in geld als tijd, heeft zich al in veelvoud uitbetaald. Verder kunnen we maandelijks een dashboard aan onze collega’s overleggen en hebben al verschillende compliance risico’s kunnen afwenden. We zijn en blijven in control en dat geeft een heleboel rust. Wanneer zich nu een audit aandient, kunnen we deze zonder stress doorstaan.

Wat is tot nu toe het hoogtepunt in de samenwerking?
De kostenbesparingen zijn natuurlijk een succes op zich, maar ook de roadmap die we samen in gang hebben gezet, helpt ons enorm. De Publisher Priority Setting, Software Asset Repository Management, License Metrix en andere (sub-) processen helpen bij het nog beter in control komen en bij het proactief kunnen ondersteunen van de organisatie.

Hoe zie je de samenwerking met ITAM solutions over twee jaar?
Gezien onze positieve ervaringen van de afgelopen periode denk ik dat we er over twee jaar in geslaagd zijn de SAM footprint die we met ITAM solutions hebben achterlaten binnen ABN AMRO Bank, nog groter te maken. Samen hebben we immers de kracht om ons nog beter te profileren.

Klik hier voor de PDF-versie >>

Stel vrijblijvend een vraag!