Software Lifecycle Management

Met onze diensten op het gebied van Software Lifecycle Management zorgen we ervoor dat u grip krijgt op de aanschaf, uitrol en uitfasering van software binnen de organisatie. Met Software Lifecycle Management monitoren en beheren we hoe en waar een organisatie software inzet en of dit in lijn is met de aangeschafte softwarelicenties.

Wij helpen onze klanten met het inrichten van processen waarmee ze de aanschaf van software kunnen valideren. Zo houden ze op ieder moment controle over de aanschaf van software. Daarnaast zorgen we ervoor dat de uitfasering van software effectief verloopt. Dit doen we onder andere door te monitoren of alle uit te faseren software ook daadwerkelijk binnen de gehele organisatie verwijderd is en door mogelijkheden voor hergebruik van licenties te benutten.

Hierdoor zorgen we er met Software Lifecycle Management niet alleen voor dat u als organisatie compliant bent. We helpen ook software-licenties zo efficiënt mogelijk in te zetten en op deze manier kosten te besparen.

Stel vrijblijvend een vraag!