Blog: De wereld is complex: Hoe blijft mijn organisatie toekomstbestendig? This blog post was written by: Khalid Hafid, CEO ITAM solutions.

Steeds meer organisaties kampen met een hoge werkdruk, een tekort aan personeel door de krappe arbeidsmarkt of zitten in financieel zwaar weer door de hoge inflatie in combinatie met een financiële crisis. Het is voor organisaties complex om vat te krijgen op deze ontwikkelingen en de gevolgen. Tegelijkertijd innovatief en relevant blijven in de markt.

Als we kijken naar de economische omgeving en markt waarin je als organisatie opereert, is deze voortdurend in beweging gezien de factoren, trends en ontwikkelingen dagelijks veranderen. Wat vandaag gunstig kan zijn voor de branche en positieve veranderingen kan brengen binnen je onderneming, kan morgen juist remmend werken, of van invloed zijn op de activiteiten en succes van de organisatie.

In de illustratie hiernaast een beeld van de 6 factoren op macro niveau die de business hervormen.

Deze externe factoren en trends, bekend als macro-ontwikkelingen, hebben betrekking op bredere veranderingen in de samenleving, economie en markt. Het is dus niets nieuws dat het in kaart hebben van deze macro-ontwikkelingen voor organisaties essentieel is om snel te kunnen schalen, te innoveren en te groeien in een snel veranderende zakelijke omgeving.

 


Maar dan rijst de vraag:
Wat kunnen we eraan doen, hoe toekomstbestendig is onze organisatie voor deze ontwikkelingen en welke maatregelen worden er nu genomen om deze drie ontwikkelingen tegen te gaan?

Hier komt IT Asset Management (ITAM) naar voren als een waardevol instrument. Zo is ITAM voor organisaties van belang op organisatieniveau, maar kan het ook helpen om effectief in te spelen en te reageren op veranderingen in jouw (macro)omgeving.

In deze blog, wil ik graag dieper ingaan op de relatie tussen ITAM en de eerdergenoemde drie ontwikkelingen: Hoge workload en krappe arbeidsmarkt, faillissement en financiële crisis en laat ik je zien hoe ITAM een onmisbaar onderdeel kan zijn waarmee jij jouw organisatie bestendig maakt.

 

Hoge workload en personeelstekort
Misschien ervaar je het zelf al binnen je team of bij andere afdelingen hoe lastig het is om met een hoge werkdruk nieuwe talenten aan te trekken en te behouden voor je organisatie. We leven nou eenmaal in een periode die gekenmerkt wordt door een groeiend personeelstekort op de arbeidsmarkt. Organisaties hebben moeite om gekwalificeerde IT-professionals aan te trekken en te behouden en dit heeft directe gevolgen voor de prestaties en productiviteit van organisaties.

Hier komt IT Asset Management om de hoek kijken. Door effectief ITAM toe te passen, kunnen organisaties hun IT-infrastructuur stroomlijnen en automatiseren, waardoor de werkdruk voor het personeel wordt verminderd. Met geautomatiseerde processen kunnen medewerkers zich richten op meer strategische taken in plaats van op het dagelijkse beheer van IT-middelen. Dit leidt tot hogere efficiëntie en maakt het mogelijk om met minder personeel meer te bereiken.

1. Automatisering: ITAM kan helpen bij het automatiseren van repetitieve taken, zoals software-implementatie, licentiebeheer en hardware-inventarisatie. Hierdoor kunnen IT-professionals zich concentreren op complexere taken en strategische initiatieven, in plaats van tijd te besteden aan tijdrovende handmatige processen.

2. Capaciteitsplanning: Met ITAM kan de beschikbare IT-capaciteit nauwkeurig worden gepland op basis van de behoeften van de organisatie. Dit zorgt voor een optimale inzet van IT-middelen en voorkomt overbelasting of onderbenutting van personeel.

3. Skills Mapping: Door het beheren van IT-middelen en de bijbehorende vaardigheden van het personeel, kan ITAM helpen bij het identificeren van ‘de Gap’ in de kennis en kwalificaties van het team. Hierdoor kunnen gerichte trainingen en ontwikkelingsprogramma’s worden ingezet om de vaardigheden van het personeel aan te vullen en te verbeteren.

 

Dreigende faillissementen als gevolg van algeheel toegenomen kosten:
Organisaties worden geconfronteerd met een toenemende druk op hun financiën als gevolg van stijgende kosten op verschillende fronten. Het adequaat beheren van IT-middelen kan hier een cruciale rol spelen. Door middel van IT Asset Management kunnen organisaties inzicht krijgen in hun IT-infrastructuur en de bijbehorende kosten. Dit inzicht stelt hen in staat om onnodige uitgaven te identificeren en te elimineren, zoals overbodige softwarelicenties of verouderde hardware. Door kostenbesparingen te realiseren en IT-uitgaven beter te beheren, kunnen organisaties hun financiële positie versterken en faillissementen voorkomen. ITAM kan voor jouw organisatie dus een proactieve start zijn in het onder controle krijgen van onnodige IT-kosten.

1. Software licentiebeheer: ITAM biedt inzicht in het gebruik van softwarelicenties binnen de organisatie. Door overtollige of ongebruikte licenties te identificeren, kunnen organisaties geld besparen door het aantal licenties te optimaliseren en onnodige kosten te vermijden.

2. Contractmanagement: ITAM helpt bij het beheren en volgen van contracten met leveranciers en dienstverleners. Dit stelt organisaties in staat om contractvoorwaarden en kosten beter te onderhandelen, verlengingen op tijd af te handelen en onnodige uitgaven te vermijden.

3. Verouderde apparatuur: Door het identificeren van verouderde of onder presterende hardware kan ITAM helpen bij het plannen van tijdige upgrades of vervangingen. Hierdoor kunnen organisaties voorkomen dat ze worden geconfronteerd met onverwachte kosten als gevolg van storingen of dure reparaties.

 

Kosten besparen tijdens financiële crisis?
Als professional, weet je als geen ander hoe belangrijk het is om de kosten onder controle te houden en budgetten nauwkeurig te beheren. Zowel voor, tijdens en na een periode van economische onzekerheid en een mogelijke financiële crisis, hoor je als organisatie je financiële positie te verstevigen en risico’s te beperken. IT Asset Management kan hierbij helpen door de kosten van IT-middelen beter te beheersen en te plannen. Door het monitoren van licenties, het optimaliseren van softwaregebruik en het vermijden van onnodige uitgaven, kunnen organisaties hun budgetten nauwkeurig beheren en financiële stabiliteit waarborgen. Bovendien kan ITAM ook helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden in de beveiliging van IT-middelen, waardoor organisaties zich beter kunnen beschermen tegen cyberdreigingen die vaak toenemen tijdens een financiële crisis.

In de tabel hieronder de voorspelling door Gartner; het laat zien dat ondanks alle macro-niveau ontwikkelingen, de kosten van IT substantieel stijgen, zaak dus om ITAM prioriteit te geven!

Gartner Forecast IT Spending ITAM toekomstbestendig future-proof

Source: Gartner, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Kostenoptimalisatie:
ITAM biedt inzicht in de volledige levenscycluskosten van IT-middelen, inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving. Dit stelt organisaties in staat om budgetten nauwkeurig te plannen en overbodige uitgaven te vermijden, waardoor ze financieel robuuster worden in tijden van crisis.

2. Risicobeheer: Door het beheer van software-updates, beveiligingspatches en naleving van licentieovereenkomsten kan ITAM helpen bij het verminderen van beveiligingsrisico’s. Dit minimaliseert de kans op dure datalekken of inbreuken, die financiële schade kunnen veroorzaken.

3. Samenwerking met leveranciers: ITAM faciliteert een gestroomlijnde communicatie met IT-leveranciers. Dit kan leiden tot betere prijsafspraken, gunstige betalingsvoorwaarden en mogelijke kortingen, wat financiële verlichting kan bieden tijdens een crisis.

 

Samenvatting: Hoe blijft mijn organisatie toekomstbestendig?

  • IT Asset Management heeft niet alleen invloed op organisatieniveau, maar speelt ook een belangrijke rol bij macro-economische ontwikkelingen.
  • Bij een groeiend personeelstekort helpt ITAM bij het verminderen van de werkdruk door automatisering, capaciteitsplanning en skills mapping.
  • Dreigende faillissementen als gevolg van kostenstijgingen kunnen worden voorkomen met ITAM door kostenoptimalisatie, software licentiebeheer, contractmanagement en het vermijden van verouderde apparatuur.
  • In tijden van een financiële crisis kan ITAM helpen bij kostenbeheersing, risicobeheer en samenwerking met leveranciers.

Omdat branches en macro-omgevingen voortdurend in beweging zijn, staan organisaties niet alleen nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe kansen te wachten. Uitdagingen zoals het verminderen van personeelstekort, het voorkomen van faillissementen en het beheersen en waarborgen van jouw organisatie haar kosten en financiële stabiliteit kan dus versimpeld worden. Althans, als je weet hoe je IT Asset Management op de juiste manier kan toepassen.

Met een gestructureerde aanpak stelt het organisaties in staat om IT-uitgaven te optimaliseren, inefficiëntie te verminderen en de waarde van IT-investeringen te maximaliseren. Hierdoor valt er nog ontzettend veel voordelen te halen uit het benutten van IT-as-a-Service terwijl tegelijkertijd de IT-kosten en complexiteit beheerst worden.

Dus stel jezelf nu nogmaals de vraag: Hoe toekomstbestendig is de strategie van jouw organisatie tegen de ontwikkeling in de omgeving en welke maatregelen worden er nu hiertegen genomen?

 

Heeft u interesse?
Wilt u meer weten over hoe ITAM verder kan ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van uw organisatie? Neem dan contact met ons op. We kijken graag samen met u mee naar de mogelijkheden en strategieën voor uw organisatie. Boek een afspraak in met een van onze specialisten door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Stel vrijblijvend een vraag!