SAM Services

Contract & License Entitlement Management

 

Contract & License Entitlement Management (C&LEM) is een belangrijke basisstap in Software Asset Management. Het betekent weten waar je staat. Met C&LEM breng je overzicht aan in je licenties en contracten met softwarevendoren en weet je exact welke rechten en plichten voortvloeien uit deze afspraken. Door C&LEM integraal onderdeel te maken van je IT-beheer, houd je grip op je software uitgaven.

Het belangrijkste doel van C&LEM is het creëren van adequaat en consistent softwarecontract- en licentiebeheer. C&LEM kun je op ieder moment starten. ITAM solutions zet al je contractafspraken en licentiespecificaties om in een gestandaardiseerd format. Door al je softwarecontracten samen te brengen, ontstaat een compleet overzicht (de C&LEM baseline). En dat heeft voordelen. De C&LEM baseline:

  • geeft overzicht over, en inzicht in je rechten en plichten van contracten en licenties
  • maakt financiële risico’s zichtbaar
  • bevordert compliant handelen
  • is een uitstekende voorbereiding bij audits en controles
  • geeft concrete input voor de investeringsplanning van je software
  • geeft inzicht in je onderhandelpositie met software-vendoren

Door alle contract- en licentiedocumenten op een ordelijke en uniforme manier te bewaren en te onderhouden, bespaar je als organisatie tijd en beschik je altijd en op ieder moment over de juiste informatie.

Onze werkwijze voor adequaat C&LEM

Stap Actie Wie
1 Kick-off  We bespreken onze werkwijze, de contract- en licentie-informatie die we nodig hebben, het stappenplan en de wederzijdse verwachtingen. Opdrachtgever en ITAM
2 Verzamelen van alle relevante contractinformatie. Wij helpen je op weg met onze C&LEM checklist. Opdrachtgever
3 Analyseren van alle C&LEM-data uit de diverse documenten. ITAM
4 C&LEM-baseline maken: alle relevante contractinformatie gestandaardiseerd wegschrijven in een tabel. ITAM
5 Opleveren C&LEM deliverables. ITAM
6 Validatie en goedkeuring C&LEM-baseline Opdrachtgever en ITAM
7 Eventueel: advies voortzetting C&LEM. Een stappenplan/werkwijze om C&LEM in de toekomst op orde te houden. ITAM
8 Eventueel: onboarding van C&LEM-data in tooling. Indien aanwezig/gewenst het invoeren van alle C&LEM-data in een software asset management tool zoals Snow, Flexera, etc. ITAM

Onze toegevoegde waarde

  • Een gestroomlijnde en gestandaardiseerde administratie met alle softwarecontracten
  • Een overzicht (baseline) van alle rechten en plichten per leverancier
  • Een Knowledge Map met alle klant/leverancier specificaties

Ook nuttig

C&LEM vormt een twee-eenheid met SAM Discovery & Inventory Management waarbij je met behulp van tooling meet wat je software installed base  is en wat je daarvan daadwerkelijk gebruikt. Zo weet je exact wat je mag en wat je actief gebruikt.

Direct contact

Wil je een belangrijke stap maken in SAM? Neem dan contact met ons op. Onze software- en IT asset management specialisten zetten hun kennis graag in om SAM in jouw organisatie op een hoger niveau te brengen. Wil je meer weten over onze C&LEM services? Vul ons contactformulier in of bel/mail. Wij beantwoorden je vragen graag en staan altijd open voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Stel vrijblijvend een vraag!